Ogłoszenie

W związku ze zmianami związanymi z efektywnym wykorzystaniem
kosztów pracy pracowników dotyczącymi odczytów wodomierzy
Zakład Gospodarki w Mietkowie informuje że od 01.01.2018 roku
odczyty wodomierzy dokonywane przez inkasenta będą odbywać się
3 razy w roku. W pozostałych miesiącach będą naliczane prognozowane
odczyty wodomierzy. Istnieje możliwość rozliczania comiesięcznego
wodomierzy poprzez podanie odczytów telefonicznie pod numer
71 316-81-85 lub e-mailem: inkasent@zgk.mietkow.pl

Z poważaniem

Kierownik ZGK
w Mietkowie