[container_effect ][html ]1.Rozbudowa ciągu technologicznego SUW Mietków

2. Wartość ogólna przedsięwzięcia: 707.250,00 zł brutto.

3. dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości: 397 600,00 zł 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

logo_wfosigw-large

www.wfosigw.wroclaw.pl

  

mietkow_su  02-large 01-large[/html][/container_effect]