Inwestycje

1.Rozbudowa ciągu technologicznego SUW Mietków

2. Wartość ogólna przedsięwzięcia: 707.250,00 zł brutto.

3. dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości: 397 600,00 zł 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

logo_wfosigw-large www.wfosigw.wroclaw.pl

   mietkow_su  02-large 01-large