Zapytanie ofertowe na – „Zakupu używanego samochodu asenizacyjnego z nową beczką lub po gruntownym remoncie o pojemności  od 10 000 m3 do 12 000 m3 oraz pompą.”

Zapytanie ofertowe

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro (podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1086).
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie, zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowy w sprawie:

„Zakupu używanego samochodu asenizacyjnego z nową beczką lub po gruntownym remoncie o pojemności  od 10 000 m3 do 12 000 m3 oraz pompą.”

Szczegóły w załącznikach

Zapytanie ofertowe – samochód asenizacyjny.pdf

Formularz ofertowy – samochód asenizacyjny.pdf

Wzór umowy.pdf