Stop dla nielegalnego odprowadzania ścieków

Szanowni Państwo!
Prosimy o właściwe korzystanie z kanalizacji.

Stop dla nielegalnego odprowadzania ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Mietków informuje, iż w toku dzisiejszych prac dokonywanych przez pracowników ZGK zauważono nielegalny zrzut ścieków ropopochodnych z miejscowości Borzygniew lub Mietków. Continue reading

Przerwy w dostawie wody w miejscowości Dzikowa

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie informuje , że w dniu 15 styczna 2020 r. (środa) w godz. 9:00 – 14:00 ze względu na zaplanowaną wymianę wodomierza głównego mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości Dzikowa.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy,

Kierownik ZGK Mietków