BADANIA WODY:

Rok 2024


Rok 2023

Harmonogram pobierania próbek wody na 2023

Spr. 143_2023 SUW Mietków woda 24.01.23

Spr. 144_2023 SUW Stróża woda 24.01.23

Spr. 515_2023 surowa SUW Mietków 07.03.23

Spr. 516_2023 surowa SUW Stróża 07.03.23

Spr. 696_2023 Urząd Gminy _ Spr. 697_2023 Stróża ul. Kolejowa 1

Spr. 1189_2023 SUW Mietków PB 12.06.23

Spr. 1190_2023 SUW Stróża PB 12.06.2023

Spr. 1160_2023  Borzygniew ul. Główna 2 04.07.23


Rok 2021

Sprawozdanie z badań nr 862_2021.pdf

Sprawozdanie z badań nr 861_2021.pdf

SUW MIETKÓW punkt poboru_woda z sieci 20.04.2021

SUW MIETKÓW woda surowa 09.03.2021

SUW MIETKÓW woda uzdatniona 26.01.2021

SUW STRÓŻA punkt poboru_ woda z sieci 20.04.2021

SUW STRÓŻA woda surowa 09.03.2021

SUW STRÓŻA woda uzdatniona 26.01.2021


archiwalne

SUW Mietków

SUW Stróża

SUW Stróża 19-008-2020

Sieć Borzygniew

Sieć Wawrzeńczyce