23-10-2015 – Ogłoszenie – czasowe wyłączenie wody w dniu 21 paździerika 2015r.

23-10-2015 – Ogłoszenie – czasowe wyłączenie wody w dniu 21 paździerika 2015r. W godzinach od 9,00 do 13,00 na terenie Gminy Mietków w miejscowościach Stróża, Wawrzeńczyce, Ujów