Informacja o jakości wody dostarczanej w I półroczu 2017r.

Informacja o jakości wody dostarczanej w I półroczu 2017r.