Informacja o jakości wody dostarczanej w I półroczu 2018r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących w Gminie Mietków

Informacja o jakości wody dostarczanej w I półroczu 2018r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących w Gminie Mietków