Informacja o jakości wody dostarczanej w II półroczu 2017 r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących w gminie Mietków

Informacja o jakości wody dostarczanej w II półroczu 2017 r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących w gminie Mietków