Informacja o wyborze oferty na dostawę paliw płynnych.

Mietków, 26.06.2019r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie informuje, że w wyniku naboru ofert na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych, wybrano ofertę złożoną przez: BIOESTRY Sp. z o.o. ul. Wincentego Witosa 7; 56-200 Góra.