Informacje o wyborze Oferty na wykonanie zadania: “Zakup i dostawę kosiarki bijakowej tylno – bocznej”

Informacje o wyborze Oferty na wykonanie zadania: “Zakup i dostawę kosiarki bijakowej tylno – bocznej”