Oferta na Opracowanie operatu wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Mietkowie

Oferta na “Opracowanie operatu wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Mietkowie o wydajności Qśr.dob. = 500 m3/dobę na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie”