Ogłoszenie Konkursu na stanowisko urzędnicze w ZGK Mietków – Pracownik Działu Kadr Płac i Rozliczeń Kontrahentów

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków.

I   Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

     Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków,

Tel. 71 316-81-85, e-mail: info@zgk.mietkow.pl.

II  Określenie stanowiska urzędniczego

 Pracownik Działu Kadr  Płac i Rozliczeń Kontrahentów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mietkowie

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Rodzaj umowy: pierwsze dwie umowy o pracę zostaną zawarte na czas określony z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko urzędnicze w ZGK w Mietkowie Pracownik Działu Kadr Płac i Rozliczeń Kontrahentów.docx

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej_się_o_zatrudnienie.doc

Oświadczenia.doc

Oświadczenie_dotyczące_ochrony_danych_osobowych_zgodne_z_RODO.doc