PLANOWANE WYŁĄCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ – BORZYGNIEW

PLANOWANE WYŁĄCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ – BORZYGNIEW

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie,
ZAWIADAMIA
,
że w dniu 29.06.2017r. na terenie Gminy Mietków w miejscowości Borzygniew,

Wystąpi czasowe wyłączenie wody ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej w dniu 29.06.2017 r. (czwartek) w godz. od 07:00 do 16:00 wyłączona będzie ul. Wodna w miejscowości BORZYGNIEW.