Powtórne zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych, pojazdów innych i urządzeń.