Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Decyzja – Taryfy

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie Gminy Mietków na okres 3 lat.