Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych, pojazdów innych i urządzeń.

Zakład Gospodarki Komunalnej zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych, pojazdów innych i urządzeń (tj. kosy spalinowe, agregat itp.)  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mietkowie.

Szczegóły w załącznikach:

092022_Zapytanie-ofertowe_2022 – powtórne.pdf

09.2022_Formularz-ofertowy_2022.odt

09.2022_Zalacznik-nr-1-do-oferty_2022.doc

09.2022_Zalacznik-nr-2-do-oferty_2022.odt

UMOWA_PALIWO_wzów.docx