Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych, pojazdów innych i urządzeń.

Załącznik 2 pt.

Pytana wykonawców – odpowiedzi zamawiającego cz.2


Załącznik 1 pt.:

Pytania wykonawców – odpowiedzi zamawiającego


Zakład Gospodarki Komunalnej zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych,  pojazdów innych i urządzeń (tj. kosy spalinowe, agregat itp.)  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mietkowie.

Szczegóły w załącznikach:

10.2023_Zapytanie-ofertowe_2023 paliwo.pdf

10.2023_Formularz-ofertowy_2023.odt

10.2023_Zalacznik-nr-1-do-oferty_2023.doc

10.2023_Zalacznik-nr-2-do-oferty_2023.odt

UMOWA_PALIWO_wzór_2023.docx