Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych, pojazdów innych i urządzeń.

Zakład Gospodarki Komunalnej zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych,

pojazdów innych i urządzeń (tj. kosy spalinowe, agregat itp.) w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mietkowie.

Szczegóły w załącznikach:

09.2021_Zapytanie-ofertowe_2021.odt

09.2021_Formularz-ofertowy_2021.odt

09.2021_Zalacznik-nr-1-do-oferty_2021.doc

09.2021_Zalacznik-nr-2-do-oferty_2021.odt

UMOWA_PALIWO_wzów.docx