Zapytanie ofertowe na wynajem kontenera, odbiór, transport oraz zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Mietkowie”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 22-12-2020

 


Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie zaprasza do składania ofert na wynajem kontenera, odbiór, transport oraz zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Mietkowie.

Szczegóły w załącznikach.

Zapytanie ofertowe 2021.pdf

Umowa na odbiór i utylizację osadów WZÓR 2020.pdf

Formularz ofertowy 2021-1.pdf

Badanie Osad.pdf