Zapytanie ofertowe na “Zakup pompy do ścieków na wyposażenie przepompowni w Mietkowie”

Zapytanie ofertowe na “Zakup pompy do ścieków na wyposażenie przepompowni w Mietkowie”

zapytanie ofertowe dla   zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro (podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Zakup pompy do ścieków na wyposażenie przepompowni w Mietkowie”.

Szczegóły w załącznikach.

Zapytanie ofertowe – pompa.pdf

Załącznik 1 – formularz ofertowy.pdf

Załącznik 2 – wzór umowy.pdf