Zapytanie ofertowe: „Zakup i dostawa używanego samochodu do czyszczenia kanalizacji wraz z beczką nową lub po gruntownym remoncie o pojemności 10 -12 m3 oraz z pompą”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 04-12-2020

 


Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie:
„Zakup i dostawa używanego samochodu do czyszczenia kanalizacji wraz z beczką nową lub po gruntownym remoncie o pojemności 10 -12 m3 oraz z pompą”

Szczegóły w załącznikach:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie

4. Wzór umowy