Zarządzenie nr 22/11/2021 z dnia 22 11 2021

Zarządzenie nr 22/11/2021 z dnia 22 11 2021
Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto wypadające w sobotę 25.12.2021

Zarządzenie_dot.24122021