ZARZĄDZENIE NR 5/18 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie z dnia 28 lipca 2018r.

w sprawie zmiany godzin pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie  w okresie od dnia 30 lipca 2018r. do dnia 3 sierpnia 2018r.

Na podstawie art. 207 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2018r Nr 917 ze zmianami ) i § 15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2011r Nr 173, poz.1034 )

§ 1

Ze względu na zapowiadane wysokie temperatury zmieniam czas pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie w ten sposób, że w dniach od 30 lipca 2018r. do dnia 3 sierpnia 2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie  będzie czynny w godzinach od 6,00 do 13,30.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie

Bartłomiej Karolczak