Zawiadomienie dotyczące zapytania ofertowego na wynajem kontenera, odbiór, transport oraz zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Mietkowie

Zapytanie ofertowe na wynajem kontenera, odbiór, transport oraz zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Mietkowie