Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wynajem kontenera, odbiór, transport oraz zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Mietkowie”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.12.2022 znak ZGK-282.2022 pn.: „Wynajem kontenera, odbiór, transport oraz zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Mietkowie”, Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Szczegóły w załączniku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2023.pdf