WYNIKI PRZETARGU

“Opracowanie operatu wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Mietkowie o wydajności Qśr.dob. = 500 m3/dobę na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie” Zamawiający Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie, informuje, że w przetargu dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO (podstawa prawna: art.4 ust.1 pkt.8 ustawy o zamówieniach publicznych) na “Opracowanie operatu wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Mietkowie o wydajności Qśr.dob. = 500 m3/dobę, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Engepro Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.